C O P Y R I G H T

Alle afbeeldingen van Vera Stolte ART zijn beschermd door de Nederlandse Auteurswet en internationale copyright regels. 


Reproductie, duplicatie, printen en distributie van afbeeldingen is zonder geschreven toestemming door Vera Stolte is niet toegestaan.

Het gebruik van afbeeldingen van Vera Stolte ART wordt beschouwd als het schenden van de Copyright. Bij ongeoorloofd gebruik zal worden opgetreden


Het auteursrecht op het kunstwerk blijft berusten bij de kunstenaar. Uit dit recht van de kunstenaar vloeien voor de klant beperkingen voort betreffende het gebruik, de openbaarmaking en de verveelvoudiging van het kunstwerk.  Voorbeelden van de beperkingen zijn:

• Het is niet toegestaan werken (zoals tekeningen, schilderijen, prints & muurschilderingen) zonder de toestemming van Vera Stolte ART te verveelvoudigen, na te maken en/of openbaar maken.

• Het is niet toegestaan een afbeelding van Vera Stolte ART gebruiken in een publicatie zonder toestemming vooraf.

• Vera Stolte ART bepaalt wat er met haar werk gebeurt. Vera Stolte ART beslist of een afbeelding van zijn werk in een publicatie kan worden opgenomen of op televisie of internet wordt vertoond. Bij het verlenen van toestemming is Vera Stolte ART vergoeding vragen.

• Na de dood van Vera Stolte gaat het recht over op de erfgenamen; pas zeventig jaar na overlijden wordt het werk rechtenvrij. Om misverstanden te voorkomen: met ‘auteursrecht’ wordt hetzelfde bedoeld als met ‘copyright’. 

• Als een afnemer/ bedrijf een schilderij koopt, krijgt dit bedrijf het eigendomsrecht op het doek, de verf en de lijst. Het auteursrecht blijft echter bij de maker. De afnemer/het bedrijf mag bepalen waar het schilderij wordt opgehangen, maar de kunstenaar mag bepalen of het schilderij afgebeeld wordt op b.v. de omslag van een boek. Als het bedrijf bijvoorbeeld een afbeelding van het gekochte schilderij op de nieuwjaarskaart wil zetten, dan zal hiervoor eerst toestemming moeten worden gevraagd aan de kunstenaar. De eigenaar mag een werk wel ongevraagd tentoonstellen of te koop aanbieden.


Bij verdere vragen contact opnemen met Vera Stolte, Vera Stolte ART.